Computerwoordenboek

formatteren

Het indelen van een magneetschijf in sporen en sectoren (low level format), en het aanbrengen van een bestandssysteem (high level format). Pas nadat een schijf geformatteerd is, kan je er gegevens op wegschrijven. Indien je een reeds gebruikte schijf formatteert, worden alle aanwezige gegevens verwijderd.

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z